RealDPG

Gegevensbescherming handhaven, EU-GDPR naleving mogelijk maken, rechten en vrijheden waarborgen,...

RealDPG

een compleet platform voor de Data Protection Officer. Een éénduidige en eenvoudige methode waar iedereen voordeel aan heeft.

/

wie we zijn

en wat is de RealDPG® oplosssing...

Waarom RealDPG® kiezen.

Gegevensbescherming is een passie voor ons. Het is onze overtuiging dat de Algemene Verordening gegevensbescherming (EU-GDPR) bijdraagt tot wat essentieel is in een vrije markteconomie en een vrije wereld: rechten en vrijheden (waar)borgen. Want ook wij zijn van mening dat niet “alles” zomaar kan met eenieders persoonlijke gegevens... . Daarom wensen we al onze kennis en ervaring met u te delen.

Wat we voor u kunnen betekenen.

Wij zijn erop uit u te helpen bij het opzetten van een naadloze EU-GDPR conformiteit, concreet, in alle eenvoud en met overzichtelijke controle. Wij focussen op wat echt moet en echt telt teneinde conform te zijn, inbreuken en boetes te vermijden. Wij helpen u op weg naar een conforme EU-GDPR naleving met behulp van een integraal gegevensbescherming-handhavingssysteem ("Data Protection Management System"). RealDPG ® creëert de mogelijkheid en wendbaarheid om gegevensbescherming op een praktische, concrete wijze te overzien.

Hoe we dit met u aanpakken.

Wij stellen u een praktisch pad, concrete methode en geïntegreerde tool voor, gecombineerd in één geheel. U benut hierbij alle nodige analysemodellen: maturiteit- en conformiteitsbeheersing, beheer van rechten en vrijheden, inbreuken-beheer, privacy impact analyses, gegevensbescherming-effectenbeoordeling (data protection impact analysis)...dit alles volledig relationeel exploiteerbaar.

Drie businessmodellen ter uwer beschikking.

Onze diensten zijn steeds inclusief set-up kost, onbeperkt gebruik, releases, updates, onderhoud, training en diensten.
1.

RealDPG® "Giga"

Volledige RealDPG® functionaliteiten, onderhoud, versies, releases, private-software-as-a-service installatie, EU-GDPR introductie (1 dag groepsessie-training), RealDPG training en gebruikers-certificering (1 dag groepsessie-training), Toegang tot dienstencataloog.

2.

RealDPG® "Tera"

Volledige RealDPG® functionaliteiten, onderhoud, versies, releases, private-software-as-a-service installatie, EU-GDPR introductie (1 dag groepsessie-training), RealDPG training en gebruikers-certificering (1 dag groepsessie-training), EU-GDPR werk-sessies gebruikmakend van RealDPG. (2 dagen groepsessie), Toegang tot dienstencataloog.

3.

RealDPG® "Peta"

Volledige RealDPG® functionaliteiten, onderhoud, versies, releases, private-software-as-a-service installatie, keuzemogelijkheden naar in-huis set-up (in data-centrum van de klant) of hybride modus, EU-GDPR introductie-training. (1 dag sessie In klantspecifieke context). RealDPG training en gebruikers-certificering. (1 dag sessie in klantspecifieke context). EU-GDPR werk-sessies gebruikmakend van RealDPG. (2 dagen sessie in klantspecifieke context), Kwaliteits-reviews (2 niet-opeenvolgende dagen in klantpecifieke context) Vragen-paraatheidsdienst (16 bijstandsuren te gebruiken per telefoon of per mail). Toegang tot diensten-cataloog.

Schat uw gegevensbeschermingsmaturiteit in met deze 6 vragen

Voer uw snel-test hier uit... Quicktest

Cookies opgeslagen